Näringslära

näringsläraNäringslära är ett ämne som också kan beskrivas som dietik eller näringsfysiologi. Kort och gott är detta en vetenskap som innebär studier av hur tillgången av olika näringsämnen ser ut och hur kroppen omsätter dessa. Vetenskapen berör även hur kroppens upptag av olika näringsämnen ser ut – alltså det vi kallar för metabolism.

Näringslära är ett brett område som också innefattar studier av hur vår kropp och hälsa påverkas av våra kostvanor. Det studeras även kring olika enskilda näringsämnen som avgör i vilken utsträckning vår kropp är i behov av dessa.

Kroppens byggstenar genom kosten

Som du säkert redan vet behöver kroppen flera olika näringsämnen för att den skall kunna fungera och samtidigt hålla dig frisk och kry. Du behöver få i dig dessa varje dag för att energin inte ska ta slut och för att din kropp ska orka med en ny dag. Genom näringsläran får du möjlighet att nå högre kunskap inom dessa olika ämnen. Nedan ser du en lista med tre exempel på olika delar som ingår i det som kallas för näringsfysiologi.

  • Protein: Detta är bokstavligt talat kroppens byggstenar och proteiner är livsnödvändiga för alla människor. Faktum är att proteiner består av inte mindre än 20 olika sorters aminosyror och av dessa är nio sådana som är essentiella. Alltså producerar kroppen inte dessa på egen hand överhuvudtaget. Proteiner finns bland annat i våra muskler, organ, enzymer, hormoner, immunförsvaret och i blodet.
  • Kolhydrater: Ett annat viktigt näringsämne är kolhydrater och detta är också det namn som olika sockerarter går under tillsammans. Kolhydrater är ämnen som kroppen förbränner lätt. Det är inte ovanligt att göra en uppdelning med enkla respektive sammansatta kolhydrater eller snabba respektive långsamma.  Olika kolhydrater omsätts olika snabbt i kroppen.
  • Fett: Våra kroppar är också i behov av fett till en viss nivå. Dock är konsumtionen överlag alldeles för hög i dag. Det finns dessutom olika sorters fett – omättade, fleromättade och mättade. För mycket mättat fett kan till och med vara livsfarligt eftersom det bidrar till en ökad risk för olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Energi via kalorier

I dag är majoriteten medvetna om att samtliga livsmedel vi köper hem innehåller energi. Hur mycket energi som ryms i olika produkter och råvaror mäts i välbekanta kcal och kJ. Då kan det vara bra att veta att fett rymmer absolut flest kalorier – det vill säga energi. Även alkohol innehåller en hel del energi. Kolhydrater och proteiner däremot är inte lika energitäta.

Det finns vissa riktlinjer för hur mycket energi du ska få i dig varje dag som en vuxen människa och beroende på om du behöver gå upp eller ner i vikt kan behovet öka respektive minska. Även detta är en del inom näringsläran eftersom det handlar om sambandet mellan kosten och den fysiska hälsan där energiintaget är konsekvensen.

Studera näringslära och arbeta med det

Näringslära är som du förstår ett väldigt brett ämne och det finns flera olika sätt att studera det. Om du är intresserad av att lära dig mer och vill gå någon form av utbildning eller kurs behöver du ställa dig frågan vad du är mest nyfiken på. Det finns ett antal olika kurser som du kan gå i Sverige och utomlands i dag där du har chansen att lära dig om allt från olika dieter till djupdykningar inom enskilda näringsämnen.

Om du tycker att näringslära är så pass spännande att du skulle vilja jobba med det som ditt yrke så finns det ett antal olika utbildningar som du kan söka dig till numera. Bland annat finns det ett yrke som kallas för hälsocoach. Under en sådan utbildning får du lära dig allt från just kost- och näringslära till folkhälsa, friskvård, psykologi och träningslära med mera. Detta ger dig chansen att arbeta med att motivera andra till en mer hälsosam och hållbar livsstil.

Ett annat alternativ är näringsterapeut som passar om du vill få en djupare förståelse för kost, näring, vitaminer och mineraler med mera. Likaså hur vårt energiintag påverkar vår hälsa. Som en näringsterapeut arbetar du bland annat med att ta fram behandlingsprogram för olika personer med speciella behov när det gäller deras kost.

Vi har alltså enbart snuddat på ytan för att du ska få ett bättre hum om vad näringslära egentligen innebär och vilka möjligheter det finns att fördjupa sig inom ämnet.