Så kan blåbär vara bra för ögat

En stor del av skogarna i Sverige täcks av blåbärsris, och varje år bjuder naturens skafferi på förträffliga hälsobomber i form av just blåbär. De blåa bären antas inte minst vara bra för ögonen och att kunna förebygga ålderssynthet.

Forskare uppmuntrar till att lyfta fram blåbärens hälsovinster

blåbär för bättre synI en rykande färsk amerikansk studie framgår det att många som bor i USA inte känner till hälsovinsterna med att äta blåbär. Studien, som genomfördes vid University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, avrundas med forskarteamets uppmuntran till att introducera blåbär som bär med många hälsofördelar för allmänheten, framför allt under blåbärssäsongen när det finns gott om dem i de amerikanska skogarna. Svenskspråkiga tidningar och hälsomagasin har länge skrivit om blåbäret som ett hälsobär, och mycket riktigt har flera studier visat att bäret kan påverka allt från synen och hjärnan till hjärtat och magen positivt.

Att blåbär är bra för ögonen, har man lyft fram länge. Somliga menar att stridspiloter under andra världskriget åt just blåbär för att stärka mörkerseendet – och att det fungerade. Huruvida ”friska” människor kan få ett bättre mörkerseende eller inte genom att äta blåbär har forskare ännu inte enats om. I en studie från 2014 kom dock forskare fram till att blåbär inte påverkar mörkerseendet men att de kan ha en positiv hälsoeffekt på människor som av olika anledningar lider av exempelvis synnedsättningar. I det avseendet antas en del av mörkerseendet kunna återställas. Det finns till och med de som är beredda att gå så långt som att hävda att bäret – Sveriges blåa guld – kan rädda synen, framför allt vid ålderssynthet.

Blåbär kan förebygga ålderssynthet och makuladegeneration i ögonen

Det är främst de europeiska blåbären som påstås kunna förebygga och reparera åldersrelaterade skador på ögat liksom olika former av starr. När gula fläcken, som heter macula på latin, skadas genom cellförlust kan det ge upphov till synnedsättning och brytningsfel. Detta kallas makuladegeneration och drabbar vanligen människor som är över 50 år, varför dess följd blir ålderssynthet. Att äta blåbär, antingen färska eller som ett kosttillskott, kan minska risken för makuladegeneration.

I takt med att man blir äldre bildas ett ålderspigment, kallat lipofuscin, i ögat. Den åldersrelaterade degenerationen tros kunna hänga samman med detta ämne. Näthinnorna är i ett stort behov av syre, vilket kan orsaka bildning av fria syreradikaler. När radikalerna bildas kan också produktionen av lipofuscin öka, antioxidanterna i blåbär torde kunna motverka bildningen av fria radikaler och därmed av lipofuscin. 

Makuladegeneration och starr kan orsaka mycket lidande. När synen plötsligt inte fungerar som den borde påverkas vardagen drastiskt. Sysslor blir svårare att genomföra och sådana aktiviteter som tidigare har berett mycket livsglädje – till exempel att läsa böcker, lösa korsord och att pyssla – kan bli sånär inpå omöjligheter. Många väljer att äta blåbär eller blåbärsextrakt i ett förebyggande syfte – ingen önskar sig trots allt en grumlig syn, nedsatt synskärpa eller ett dåligt mörkerseende. För många är det också en kur som gör en skillnad för ögonhälsan.