Så påverkar kosten din hälsa

Den mat vi äter ger våra kroppar den information och de resurser den behöver för att fungera på bästa sätt. Om du inte förser din kropp med den rätta informationen, kommer metaboliska processer i kroppen att bli lidande, vilket leder till att din hälsa försämras. När du äter för mycket mat, eller mat som ger kroppen fel instruktioner, riskerar du att drabbas av övervikt, undernäring samt olika sjukdomar och tillstånd, såsom ledinflammation, diabetes och hjärtsjukdom. Vad du äter har därför en avgörande betydelse för din hälsa.

Livsmedlens funktion i kroppen

kostNäringsämnen i livsmedel gör det möjligt för kroppens celler att utföra de funktioner som de ansvarar för. Näringen är viktigt för tillväxt, samt för att utveckla och bibehålla kroppsliga funktioner. Det innebär att en brist på ett näringsämne leder till att din kropps funktioner, och därmed din hälsa, blir lidande. När näringsintaget inte på regelbunden basis möter det behov som styrs av cellernas aktivitet, bromsas de metaboliska processerna eller avstannar helt.

Du behöver alltså näring för att förse kroppen med information om hur den ska fungera. Maten är därför inte bara att betrakta som ett bränsle för kroppen, utan även som en informationskälla för densamma. Genom att tänka på mat på detta sätt, kan du få ett nytt synsätt som sträcker sig längre än till gram och kalorier samt bra och dålig mat. Du kan fokusera på livsmedel som du bör inkludera i din kost snarare än på vilken mat du bör undvika att äta.

Kopplingen mellan mat och sjukdomar

Många forskare tror att utvecklingen en rad olika sjukdomstillstånd, såsom depression, typ 2-diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och vissa cancersjukdomar, delvis är kopplade till kosten. Tidigare trodde man att dessa sjukdomar uppstod på grund av en genmutation, men numera hävdar man att dessa tillstånd generellt sett orsakas av biologisk dysfunktion. Den mat vi äter är en stor bov i dramat, bland annat eftersom vår kost ofta saknar den nödvändiga balansen av näringsämnen.

För att förhindra att dessa sjukdomar bryter ut, behöver du känna till hur de olika näringsämnena i kosten interagerar och påverkar din kropps funktioner. Ett bra exempel på hur biologisk dysfunktion kan påverka vår hälsa är personer med nedsatt immunförsvar. Hela 80% av immunförsvaret är beläget i mag-tarmkanalen, vilket innebär att en bristfällig matsmältning kan vara orsaken till att immunförsvaret är nedsatt hos vissa personer. Kroppens olika system är dessutom kopplade till varandra, och när funktioner i kroppen på grund av en felaktig kost inte längre fungerar optimalt, kan detta leda till att kroniska sjukdomar utvecklas.

Förändrade matvanor

Förändrade kostvanor anses ofta vara orsaken till att vi utvecklar sjukdomar, och det finns historiskt sett belägg för att så skulle kunna vara fallet. I den digitala era vi numera lever i, där många av oss köper en stor andel mat online, är detta dock felaktigt. Faktum är att den moderna tekniken faktiskt håller på att förändra våra matvanor till det bättre.

Det finns flera anledningar till detta:

  • Sociala medier är en viktig del av vår vardag och styr till viss del våra kostvanor. Vi kan bland annat hitta nya recept på de sociala plattformarna och ofta förespråkas en mer hälsosam kosthållning av användare på dessa sajter.
  • Tack vare internet tillgängliggörs även ett större utbud av livsmedel, samtidigt som vi efterfrågar mat av högre kvalitet och ofta letar efter nya sätt att äta mer hälsosamt. Med webben i fickan kan vi fatta snabbare och mer näringsriktiga beslut kring vad vi stoppar i oss. Rabattkuponger och kampanjerbjudanden gör dessutom att det ofta är billigare att handla mat på nätet.
  • Den nya tekniken påverkar även odlingen av livsmedel. Genom användningen av nya verktyg och med ökad kunskap tack vare nya forskningsrön, underlättas jordbruket och gör det möjligt för livsmedlen att plockas i precis rätt tid och snabbare levereras till butik. Det gör att vi kan äta en större andel färska livsmedel.

Om du känner dig stressad i ditt vardagliga liv och använder detta som en ursäkt för att äta en ohälsosam kost bör du tänka om. Idag kan du få maten levererad hem till dörren, vilket både kan spara dig tid och lindra din stress!