Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktik är en vårdprofession med fokus på muskuloskeletala besvär, med specialistkompetens på ryggrad, ledfunktion, muskelsystem och nervsystem. Kiropraktik omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och rådgivning samt behandling av smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten.

Kiropraktorn med en internationellt godkänd akademisk doktorsexamen är specialist inom muskel-, led- och nervsystem med hög yrkeskompetens och har en väldigt specifik och klar omfattning av praktiken, vilket definieras av undersökning, diagnos och behandling av rörelseapparaten pga. obalans i muskel, led och/eller nervsystem.

En Kiropraktor med akademisk examen har färdiggjort över 4200 timmars studier över 5 år på universitet samt genomgått AT-tjänstgöring. Kiropraktik i praktiken har visat sig, otaliga gånger, vara ett säkert och evidensbaserat vårdalternativ för problem som omfattar rörelseapparaten.

Bland människor som söker hjälp hos kiropraktorn kan det handla om smärtlindringsalternativ eller för att optimera sin funktion för ett bättre välmående, hälsa och livskvalitet. De flesta som söker sig till Kiropraktorn har en obalans i muskel, led och nervsystem vilket kan leda till ryggsmärta, nacksmärta, ischias, spänningshuvudvärk, migrän, höft och bäckensmärta samt axel och armsmärta.

Vad är kiropraktik?

Behandlingen hos kiropraktorn fokuserar på att med rådgivning och evidensbaserade, framförallt manuella, metoder förbättra kroppens funktion och minska smärta genom att förbättra funktion i led-, muskel och nervsystem samt dess inbördes relation. Specifik Kiropraktisk behandlingsmetodik är en vanligt förekommande behandlingsform som syftar till att förbättra ledfunktionen i ryggraden och/eller extremiteter samt balansera muskler för att påverka nervsystemet funktion.

En Kiropraktor använder manipulation och andra alternativa behandlingar för att återfå funktion i skelettet/led och muskler vilket påverka nervsystemet. Detta gör det möjligt för nervsystemet att fungera bättre vilket i sin tur möjliggör kroppen att självläka och främjar välmående, hälsa och livskvalitet utan invasiv/kirurgisk behandling eller mediciner.

Vad innebär kiropraktik för ryggsmärta?

En kiropraktor utför först en medicinsk bedömning/konsultation för att ta reda på så mycket som möjligt om problematiken och individens historik samt bedömer om det ligger inom Kiropraktorns verksamhetsområde. Därefter utförs en undersökning bestående av ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester. Kiropraktorn kan vid behov ta del av tidigare medicinsk historik, så som laboratorietester eller röntgenundersökning för att avgöra om behandling är lämplig för individen.
I vissa fall remitteras patienten vidare för vidareundersökning om det är lämpligt.

Behandlingsplanen kan innebära en eller flera manuella justeringar där Kiropraktorn justerar lederna med hjälp av en kontrollerad men plötslig kraft för att förbättra ledrörelsens kvalitet. Många kiropraktorer använder också ergonomiska och träning/rehabiliterings rådgivning i behandlingsplanen. Målen för kiropraktikvård innefattar restaurering av funktion för kroppens leder och muskler för att optimera funktionen av nervsystemet samt att förebygga skador.

Vad är fördelarna med kiropraktisk vård?

Specifik kiropraktisk behandlingsmetodik med manuella tekniker anses generellt som en säker och effektiv behandling för ryggvärk och andra problem relaterade till rörelseapparaten.

Utöver lösningar för smärtrelaterade problem så som ryggvärk, nackvärk/smärta, ischias, huvudvärk, migrän, frusen skuldra och andra problem som kan drabba rörelseapparaten har studier visat att Kiropraktik fördelaktigt aktiverar nervsystemet och specifika delar av hjärnan som hjälper oss med problemlösning, analys, konskevenstänk samt andra kognitiva aspekter.

Kiropraktorn med ”postdoctoral” vidareutbildning

Kiropraktorn med en internationellt godkänd akademisk doktorsexamen har möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom olika grenar så som neurologi, pediatrik, idrott eller forskning. Neurologi specialiseringen tar minst tre år och består av tuff akademisk och praktisk träning. Vid fullgjorda studier och godkänd examen får Kiropraktorn kalla sig ”Board Certified Chiropractic Neurologist” och är då kvalitetssäkrad för att behandla mer komplexa problem som omfattar funktionsstörningar i nervsystemet. Kiropraktor Neurologen kan också ha klargjort studier och examinering som resulterar i en ”fellowship”, som översätts till docent på svenska, inom olika inriktningar så som hjärnskakning och vestibulära/yrselproblem. Dessa komplexa problem kan omfatta undersökning, diagnos och behandling av hjärnskakningar, whiplashskador, kronisk huvudvärk, vestibulära/yrselproblem och andra kroniska funktionsstörningar.